Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Aanbiedingen

1.1 Alle aanbiedingen op www.godlystore.com zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

1.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.

1.3 Speciale aanbiedingen of kortingen kunnen niet met elkaar of met een eventuele vaste klantenkorting worden gecombineerd

 

Artikel 2 – Prijzen

2.1 De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

2.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

2.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

 

Artikel 3 – Verzendkosten

3.1 Voor verzending van de artikelen in Nederland en België zijn de verzendkosten  € 6,95 (aangetekend).

3.2 Godly Store behoudt zich evenwel het recht voor om, in bijzondere gevallen waaronder retourneren/ruilen, de kosten voor de verzending wel in rekening te brengen.

 

Artikel 4 – Betaling

4.1 Zodra uw betaling bij ons is binnengekomen, en het artikel is in voorraad, versturen wij uw bestelling.

4.2 Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

4.3 Met uw PayPal account ook veilig en direct betalen.

 

Artikel 5 – Levering

5.1 De bestelde artikelen worden in de regel binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bezorging aangeboden.

5.2 Godly Store verpakt de producten zorgvuldig. Artikelen worden aangetekend verstuurd in een stevige doos of stevige enveloppe.

5.3 De verzending wordt per email aan u bevestigd.

5.4 Godly Store streeft ernaar om alle producten uit voorraad te leveren. Mocht het echter voorkomen dat een product tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt telefonisch of per e-mail contact met u opgenomen. Indien de verwachte levertijd voor u niet acceptabel is, kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Te allen tijde na het verstrijken van 30 dagen zonder dat is geleverd kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Na annulering zal terugbetaling zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch in ieder geval binnen 7 dagen.

 Artikel 6 – Retourneren/Ruilen

6.1 U heeft een afkoelingsperiode van 14 werkdagen om zonder opgave van reden het product te retourneren met uitzondering van oormode die om hygiënische redenen niet zal worden geaccepteerd.

indien u het artikel (oorbellen) wil bekijken, kunnen wij de oorbellen voor u verzegelen op aanvraag.

6.2 U dient binnen 24 uur na ontvangst per e-mail kenbaar te maken welke artikelen u wilt omruilen, en deze artikel(en) binnen 14 dagen ongedragen, onbeschadigd, in de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons te retourneren. De kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening.

6.3 Na ontvangst van de retourzending zal Godly Store het aankoop bedrag binnen 7 dagen aan u terugbetalen, onder aftrek van eerder gemaakte verzendkosten (zie art. 3.2-3.3).

6.4 Gratis artikelen die u ontvangt n.a.v een Godly Store actie of tegemoetkoming, dient u ook aan ons te retourneren bij een retourzending (bij ruiling mag u het product houden).

Wilt u het gratis product houden bij een retournering dan worden hier kosten voor in rekening gebracht (waarde van het product).

 

Artikel 7 – Garantie

7.1 De garantiebepaling is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (excl. verzendkosten).

7.2 De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Breuk, verkleuringen en beschadigingen evenals andere beschadigingen veroorzaakt door het dragen van de sieraden of kleding zijn uitgesloten. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van Godly Store.

7.3 Indien u aanspraak kunt maken op de garantieregeling ontvangt u het gerepareerde artikel retour, of een nieuw artikel, of, mocht het artikel niet meer in de collectie voorkomen, dan een gelijkwaardig product uit de collectie van Godly Store naar keuze.

7.4 Bij gebruikmaken van deze garantie dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen via info@godlystore.com met daarin uw verzoek om reparatie of omruiling met opgaven van de defecten. Vermeld uw ordernummer, naam, adres en woonplaats en om welk artikel het gaat.

7.5 Garantie is niet van toepassing op items gekocht bij sample sales of onbevoegde verkooppunten.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van Godly Store zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Godly Store kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Godly Store is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.

8.3 Godly Store is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8.4 Godly Store beeldt de producten omwille van de zichtbaarheid op uw beeldscherm niet op werkelijke grootte af. De werkelijke afmetingen van de producten worden zo zorgvuldig mogelijk weergegeven in de omschrijving bij het betreffende product. Godly Store is niet aansprakelijk voor afmetingverschillen tussen de foto’s en het werkelijke product noch voor meetfouten in de opgegeven omschrijving.

 

Artikel 9 – Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Godly the Label in geval van overmacht het recht om na haar keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Opschorting en/of ontbinding kan plaatsvinden zonder dat Godly Store gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 10 – Wijziging Algemene Voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 11 – Toepasselijk Recht en Geschillen

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Met klachten kunt u schriftelijk terecht bij Godly Store - Houtzagerijstraat 47, 5451 HZ te MILL.

11.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

×